Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Un studiu recent recomandă autorităților sporirea conștientizării privind efectele discriminării în relațiile de muncă

Principala sarcină a autorităților Republicii Moldova este încurajarea creșterii conștientizării – atât a angajaților, cât și a angajatorilor – privind efectele negative ale discriminării în relațiile de muncă. Aceasta este una dintre concluziile raportului Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene, lansat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), cu susținerea Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.

Autorii raportului au constatat că în Republica Moldova există un cadru legal comprehensiv, care necesită unele modificări minime pentru a asigura o mai mare claritate și eficiență. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE) – instituția națională de egalitate, deși relativ recent înființată, se remarcă prin soluționarea unui număr mare de petiții în domeniul dat și prin asumarea proactivă a combaterii anumitor forme de discriminare în relațiile de muncă.

Raportul subliniază că absența de plângeri depuse în fața CPPEDAE privind discriminarea în relațiile de muncă pe o serie de criterii nu indică asupra absenței cazurilor din categoriile date, ci lipsa de informare a populației privind drepturile sale și lipsa de implicare proactivă a autorităților cu un mandat în monitorizarea relațiilor de muncă și în combaterea discriminării.

În acest context, CRJM a lansat și două ghiduri – unul adresat angajatorilor și altul – angajaților – privind prevenirea discriminării în câmpul muncii. Ghidurile vin cu un șir de informații utile, cum ar fi noțiunea discriminării în relațiile de muncă, acțiunile care trebuie întreprinse pentru a o preveni, care sunt obligațiile angajatorilor și ale angajaților pentru a asigura egalitatea de șanse și nediscriminarea în relațiile de muncă, ce trebuie de făcut când constatăm cazuri de discriminare, care ar trebui să fie acțiunile întreprinse atunci când suntem discriminați, ș.a. și oferă o listă de contacte utile în domeniul dat.

Totodată, a fost elaborată o Compilație a legislației internaționale și naționale relevante în domeniul nediscriminării în câmpul muncii.

Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de CRJM, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Egalitate și Participare Civică.