Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Monitorul Sănătății

 

Monitorul Sănătăţii este o inițiativă multi-anuală implementată de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate.

Scopul acestei inițiative este de a promova buna guvernare în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate.

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - vslobozian@soros.md