Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Îmbunătățirea actului de guvernare prin participarea la inițiative comunitare

Pentru a consolida eforturile de monitorizare și advocacy, vom susține elaborarea și promovarea recomandărilor de îmbunătățire a sectoarelor monitorizate.
 
Concomitent, pentru a asigura un mediu favorabil dezvoltării unei culturi participative, precum și a spori cererea cetățenilor pentru transparență și responsabilitate din partea autorităților, Departamentul Buna Guvernare va realiza următoarele activități:
  • Promovarea participării civice în contestarea actelor de corupție și responsabilizarea autorităților publice. În cadrul acestei priorități vom susține organizațiile societății civile care să implice cetățenii în soluționarea problemelor comunității, în timp ce generează presiune asupra autorităților în vederea îmbunătățirii practicilor de guvernare și sporirii transparenței în relațiile cu cetățenii.
  • Proiectul ”Policy Fellowship initiative”, care are obiectivele de a motiva tinerii cercetători să se implice în elaborarea studiilor de politici publice; de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectarea și analiza datelor, aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiza datelor statistice, precum și producerea documentelor de politici publice; de a încuraja cercetătorii să se implice în promovarea propunerilor de politici elaborate prin campanii de advocacy.
  • Monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere UE- RM și desfășurarea activităților de advocacy la nivelul Uniunii Europene. Organizațiile partenere și echipa de experți vor elabora rapoarte privind avansarea relațiilor RM-UM și vor desfășura activități de advocacy pentru a transmite rezultatele acestor rapoarte factorilor de decizie din Uniunea Europeană, precum și din Republica Moldova.

 

Departamentul Buna Guvernare susține reforma Educației în Republica Moldova.