Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Educației în Republica Moldova

 

Proiectul de Sprijinire a Educației (PSE) este parte integrantă a Departamentului Buna Guvernare și este co-finanțat de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, având drept scop consolidarea eforturilor societății civile privind implementarea reformelor calitative în educație și încurajarea implicării tuturor părților interesate în procesul de modernizare a educației și consolidare a politicilor educaționale.

Proiectul își propune în continuare să monitorizeze implementarea reformelor în domeniu, sporind transparența procesului decizional în educație și contribuind la sensibilizarea opiniei publice referitor la necesitatea continuării reformelor inițiate. Efortul societății civile de angajare și includere participativă în guvernanța democratică este realizat prin sprijinirea organizațiilor neguvernamentale partenere, care și-au direcționat eforturile spre eficientizarea parteneriatelor educaționale, implicarea actorilor educaționali în vederea dezvoltării unor politici eficiente și sporirii responsabilității publice atât a instituțiilor educaționale, cât și a actori sociali relevanți.

În 2020 activitățile din cadrul Proiectului sunt axate pe două direcții principale:

  • Încurajarea participării cetățenilor la inițiativele comunității locale în vederea creșterii calității educației și implicării eficiente în procesul de luare a deciziilor și
  • Sporirea contribuției experților societății civile la procesele de implementare a reformei în domeniul educației prin elaborarea unor propuneri și recomandări de politici, relevante și eficiente.

În cadrul primei direcții vor fi sprijinite centrele de politici/think-tanks, care contribuie la eficientizarea și consolidarea politicilor educaționale, și ONG-urile locale/asociațiile părinților și pedagogilor, implicate la nivel comunitar în dezvoltarea unor proiecte socio-educaționale, contribuind la creșterea angajamentului actorilor educaționali și valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.

De asemenea, va continua implementarea proiectului Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional, co-finanțat de două programe tematice ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă – Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange. Scopul acestei inițiative constă în eficientizarea activității Consiliilor de elevi, bazate pe interesele și necesitățile elevilor și implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor la nivelul instituției școlare. Proiectul se desfășoară în șase licee-pilot, în colaborare cu organizațiile-partenere: Centrul CONTACT-Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Soroca.

Cea de-a doua direcție de activitate este orientată spre consolidarea comunității experților în domeniul educației și sporirea contribuției acestora la elaborarea și eficientizarea politicilor educaționale. Acest efort se va realiza prin următoarele modalități:

  • Organizarea unor întruniri cu participarea diferitor actori educaționali, în baza platformei de informare și comunicare COMpEC (Comunitatea pentru o Educație de Calitate), constituite din experți din diverse domenii și cei interesați să contribuie la identificarea și soluționarea problemelor care țin de implementarea reformelor în domeniul educației. Vor fi elaborate studii și sinteze de politici pe probleme de interes public, care vor fi prezentate în cadrul unor evenimente publice (mese rotunde, dezbateri, conferințe de presă). Informația despre evenimente și data desfășurării vor fi afișate din timp pe pagina fundației.
  • Sprijinirea procesului de elaborare a unor proiecte de cercetare în domeniul politicilor educaționale în baza datelor PISA 2018, elaborate de bursierii selectați la sfârșitul a. 2019, ghidați de experți naționali în domeniul educației. Organizarea unor mese rotunde regionale în vederea familiarizării actorilor educaționali cu rezultatele testărilor internaționale și naționale de evaluare a elevilor și promovării principiului de fundamentare a politicilor educaționale în bază de dovezi relevante.

Persoana de contact: Ana Corețchi, Director Proiect acoretchi@soros.md