Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei companii sociologice care va efectua un sondaj reprezentativ la nivel național a necesităților juridice a tinerilor aflați în dificultate în Republica Moldova

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță concurs de selectare a unei companii sociologice care va efectua un sondaj reprezentativ la nivel național a necesităților juridice a tinerilor aflați în dificultate în Republica Moldova

În cadrul proiectului Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova

În urma concursului, va fi selectată o companie sociologică care va efectua un studiu, rezultatele căruia vor servi pentru identificarea necesităților juridice primare (abilitarea juridică în sensul informării și oferirii de servicii juridice) cu care se confruntă tinerii în Republica Moldova.

Cerințele față de candidații eligibili și detaliile despre concurs sunt oferite în termenii de referință, anexați mai jos.

Companiile interesate sunt invitate să depună dosarul complet care va conține:

Oferta tehnică:

  • Metodologia de eșantionare elaborată;
  • Lista localităţilor unde va fi efectuată cercetarea şi numărul de persoane intervievate în fiecare localitate;
  • Descrierea detaliată a metodologiei aplicate la etapa de testare a chestionarelor;
  • Descrierea rețelei de intervievatori şi a modulului cum vor fi instruiți înainte de cercetare;
  • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani, la nivel național sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
  • CV-urile experților calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate.

Oferta financiară:

  • Bugetul cercetării în USD inclusiv TVA (plata va fi efectuată în MDL la cursul BNM din ziua transferului).

La evaluarea dosarelor oferta tehnica va reprezenta 70%, iar oferta financiară 30%.

Pentru a participa la concurs, Companiile interesate urmează să prezinte oferta tehnică şi financiară în plicuri separate, sigilate până la data de 15 martie 2016, ora 17.00, la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară, 32, mun. Chișinău, în atenția Directorului Financiar, d-na Elena VACARCIUC.

Ofertanții vor fi informații în prealabil despre ziua şi locul când va avea loc deschiderea plicurilor.

Pentru informaţii suplimentare, contactați: Viorica Palamarciuc, tel: +37322 270232/ 270031, e-mail: vpalamarciuc@soros.md.

Termenii de referință