Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui expert/unui grup de experți naționali care vor efectua un studiu analitic al necesităților juridice a tinerilor aflați în dificultate în Republica Moldova

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/unui grup de experți naționali care vor efectua un studiu analitic a necesităților juridice a tinerilor aflați în dificultate în Republica Moldova

în cadrul Proiectului Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova

Această activitate urmărește efectuarea unui studiu analitic care se va baza pe analiza cadrului normativ național și internațional și pe datele furnizate de compania sociologica, care va efectua sondajul pe tema Evaluarea necesităților juridice a tinerilor aflați în dificultate.

Cerințele față de candidații eligibili și detaliile despre concurs sunt oferite în termenii de referință, pe care-i găsiți anexați mai jos.

Candidații interesați sunt invitați să depună dosarul complet care va conține:

1. Oferta tehnică

  • scrisoarea de intenție (maxim 1000 de cuvinte), în care să se facă referință la metodologia de cercetare și analiză cu descrierea obiectivelor, metodelor și tehnicilor propuse pentru realizarea termenilor de referință.
  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză și lista lucrărilor/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).

2. Oferta financiară, care va conține suma brută în USD per zi de lucru.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar candidații selectați.

Pentru a participa la concurs persoanele interesate urmează să prezinte oferta tehnică şi financiară în plicuri separate, sigilate până la data de 15 martie 2016, ora 17.00, la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgara, 32, mun. Chișinău, în atenția Directorului Financiar, d-na Elena VACARCIUC.

Ofertanţii vor fi informaţi în prealabil despre ziua şi locul când va avea loc deschiderea plicurilor.

Pentru informaţii suplimentare, contactați: Viorica Palamarciuc, tel: +37322 270232/ 270031, e-mail: vpalamarciuc@soros.md 

Termenii de referință