Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei edituri pentru publicarea unui raport de evaluare a necesitaţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova

SELECTAREA UNEI EDITURI PENTRU PUBLICAREA UNUI RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂŢILOR JUDECĂTORILOR DE INSTRUCŢIE DIN MOLDOVA

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un raport de evaluare a necesitaţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova.

Raportul urmează să fie publicat în două limbi, engleză şi română, incorporate într-un singur volum, cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos:

  • Volum în limba engleză: 30 pagini (A4), aproximativ 74,024 caractere cu spaţii
  • Volum estimativ total (limba engleză + română): 60 pagini (A4)
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 gr.
  • Coperta: 4+2, hârtie cretată 300 gr., peliculată

Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va trebui să asigure traducerea variantei originale a raportului din limba engleză în limba română.

Traducerea va fi efectuată de către un traducător cu experienţă în traducerea textelor cu specific juridic (drept penal şi de procedură penală) care în prealabil va traduce o mostră de text (vezi aici), urmând să fie selectat în baza acesteia. Atât traducerea mostrei, cât şi traducerea integrală a raportului vor fi semnate de către traducător.

De asemenea, editura va asigura redactarea variantei române a raportului, după ce aceasta va fi pusă la dispoziţie de către traducător.

Notă: Varianta engleză a studiului nu necesită redactare

Termen limită de executare a comenzii: 6 decembrie 2010

Manuscrisul raportului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.

Condiţii de participare:
Pentru participarea la concurs editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; termenul de executare a comenzii; şi traducerea mostrei din anexă. Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM, doamna Elena Vacarciuc.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 noiembrie, 2010, ora 17.00.

Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator Proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; fax: 270507; e-mail: rdanii@soros.md