Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros-Moldova achiziţionează 32 de seturi de echipament

Fundaţia Soros-Moldova achiziționează 32 de seturi de echipament în cadrul proiectului „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de para-jurişti comunitari” finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA/Asdi).

Lot 1: 32 de unităţi computere portabile (tip netbook sau notebook, greutate max. 3 kg, sistem operaţional licenţiat MS Windows). Valoarea maximă per unitate nu va depăși 500 USD, TVA la cota 0. Se va indica prețul pentru o unitate cu TVA la cota 0.

Lot 2: 32 de unităţi aparate multifuncționale (copiator/printer/scanner, viteza min. copy/print-20 pagini pe minut, RAM-32 Mb, rezoluție imprimare 600x600 dpi, imprimare laser, scanner color). Se va indica prețul pentru o unitate cu TVA la cota 0.

Notă: pot fi ofertate mai multe variante în cadrul unuia și aceluiași lot. Fundația poate achiziționa loturile de la diferiți furnizori sau anula procurarea unui anumit lot.

Condiţiile de participare: ofertele urmează a fi depuse la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar, d-na Elena Vacarciuc.

Termenul de prezentare a ofertelor 25 noiembrie 2010 ora 11.00.

Persoană de contact: Marcel Varmari, Manager Financiar, Programul de Drept, tel. 27-00-31, fax. 27-05-07, e-mail: mvarmari@soros.md