Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Publicarea materialelor informaţionale în cadrul Programului Sănătate Publică / Reducerea Riscurilor

Extinderea termenului limită de prezentare a ofertelor - 10 decembrie 2010, ora 14:00.

În cadrul proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupuri vulnerabile”, Acord de finanţare nr. H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010, încheiat între I.P.”Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii”/Programul Naţional TB/SIDA şi Fundaţia SOROS-Moldova, este planificată publicarea materialelor informaţionale pentru grupul ţintă al proiectului şi anume: populaţia mobilă şi persoanele cu HIV/SIDA.

FSM anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru publicarea materialelor informaţionale pentru persoanele cu HIV/SIDA -