Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei edituri pentru publicarea Raportului de evaluare a necesităţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un raport de evaluare a necesitaţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova.
Raportul urmează să fie publicat în trei limbi - germană, engleză şi română - incorporate într-un singur volum, cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos: 
  • Volum în limba germană: 34 pagini (A4), aproximativ 87,565 caractere cu spaţii
  • Volum în limba engleză: 31 pagini (A4), aproximativ 84,377 caractere cu spaţii
  • Volum în limba română: 31 pagini (A4), aproximativ 88,833 caractere cu spaţii
  • Volum estimativ total (limba germană, engleză + română): 96 pagini (A4)
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 gr.
  • Coperta: 4+1, hârtie cretată 300 gr., peliculată
Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va asigura redactarea variantei române a raportului.
Notă: Variantele germană şi engleză a raportului nu necesită redactare
Termen limită de executare a comenzii: 20 ianuarie 2010
Manuscrisul raportului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.
 
Condiţii de participare:
 
Pentru participarea la concurs editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; şi termenul de executare a comenzii.
Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM, doamna Elena Vacarciuc.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 decembrie, 2010, ora 17.00.
Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator Proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; fax: 270507; e-mail: rdanii@soros.md