Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de contractare a serviciilor de asistenţă juridică pentru identificarea şi obţinerea unui statut juridic optim pentru studioul central de producere al reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale (termen limită extins)

Anunţ valabil până pe data de 14 iunie 2011

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs pentru contractarea unei persoane fizice (jurist, Cabinet al avocatului) sau juridice (Birou asociat de avocaţi, societate de consultanţă) care va identifica şi va obţine statutul juridic optim pentru studioul central de producere al Reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale, constituită de Programul Mass-media la Fundaţiei Soros-Moldova.

Cadru general

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv cel audiovizual local/regional.

Activitatea Programului se axează pe susţinerea mass-media independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova în colaborare cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi) implementează în perioada 04.12.2009-31.01.2012, componenta „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Programe Audiovizuale cu Caracter Comunitar şi Public” a proiectului „Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice”. 

Eligibilitate

Sunt eligibile pentru participare persoanele fizice (jurişti, Cabinete al avocatului) sau juridice (Birou asociat de avocaţi, societate de consultanţă) care corespund următoarelor cerinţe:
- persoanele fizice: studii juridice superioare (diplomă de licenţă), în cazul cabinetelor avocaţilor – înregistrarea în modul stabilit;
- persoanele juridice: personal cu studii juridice superioare (diplomă de licenţă, cel puţin persoana responsabilă de executare), înregistrarea în modul stabilit;

Durata

Implementarea lucrărilor va începe pe 22 iunie 2011 şi va fi încheiată nu mai târziu de 10 decembrie 2011.

Cerinţe de calificare:

- vechime de activitate în domeniul juridic de cel puţin 5 ani;
- resurse umane şi capacităţi organizatorice suficiente pentru realizarea activităţilor indicate în termenii de referinţă.

Vor avea prioritate candidaţii cu experienţă relevantă în implementarea unor acţiuni similare anterioare.
 

Părţile interesate vor depune ofertele în corespundere cu cerinţele stipulate în Termenii de referinţă.

Dosarele pentru concurs care vor include oferta tehnică şi financiară vor fi depuse la sediul Fundaţiei pe adresa: Chişinău, str. Bulgară, 32, Programul Mass-media, în doua plicuri sigilate separate cu menţiunea "Concurs: studioul de producere central". Termenul limită de depunere a ofertelor: 14 iunie 2011, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507.
Persoană de contact Victoria Miron, director Program Mass-media, vmiron@soros.md sau accesaţi www.soros.md.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Din motive tehnice, rezultatele concursului de contractare a serviciilor de asistenţă juridică pentru identificarea şi obţinerea unui statut juridic optim pentru studioul central de producere al Reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale vor fi anunţate după data de 10 iulie 2011.