Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de contractare a serviciilor de asistenţă juridică pentru identificarea şi obţinerea unui statut juridic optim pentru studioul central de producere al reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale (termen limită extins)

 

Termenul limită de depunere a ofertelor pentru concursul de contractare a serviciilor de asistenţă juridică pentru identificarea şi obţinerea unui statut juridic optim pentru studioul central de producere al Reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale anunţat de Fundaţia Soros-Moldova, se extinde pînă marţi, 14 iunie 2011, ora 15:00.
 

Informaţii suplimentare la numerele de telefon 270031, 270232; fax 270507; http://www.soros.md/tender/2011-05-31.
Persoană de contact: Victoria Miron, director Program Mass-media, vmiron@soros.md.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Din motive tehnice, rezultatele concursului de contractare a serviciilor de asistenţă juridică pentru identificarea şi obţinerea unui statut juridic optim pentru studioul central de producere al Reţelei posturilor de radio şi TV locale/regionale vor fi anunţate după data de 10 iulie 2011.

REZULTATELE CONCURSULUI