Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

RECRUTAREA UNUI CONSULTANT/REDACTOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI SĂNĂTATE PUBLICĂ / REDUCEREA RISCURILOR

4 iulie 2011

În cadrul proiectelor: „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile 2010-2012”, Acord de finanţare H/SR/002_F2 din 18.01.2010 şi “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” Acord de finanţare 01-SR-H/R8/2010 din 21.01.2010, implementate în cadrul Programului Sănătate Publică, Subprogramul Reducerea Riscurilor şi finanţate din Granturile Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TB şi Malariei: MOL-S10-G07-H şi MOL-809-G06-H este planificată editarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă.

 

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea Scrisorilor de Intenţie pentru recrutarea unui Consultant/Redactor de materiale informaţionale (publicaţii).  

Cerinţele faţă de Consultant, condiţiile de participare şi formularul CV-ului pot fi găsite la următoarele linkuri:                    

 

Cerere_Scrisoare de Intentie_Consultant redactor;

Anexa 1_Model de Curriculum Vitae;

Anexa 2_Termeni de Referinta_Consultant redactor

 

 

Data limită de depunere a Scrisorilor de Intenţie: 12 iulie 2011, ora 13.00.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:

Persoana de contact: Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: acojocari@soros.md