Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Prelungirea perioadei de angajare a unei companii/organizaţii pentru organizarea Conferinţei Naţionale în HIV / SIDA 2011

03 august 2011 

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, în luna noiembrie 2011, urmează a fi organizată Conferinţa Naţională în HIV/SIDA 2011.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru angajarea unei companii/organizaţii pentru organizarea Conferinţei Naţionale în HIV/SIDA 2011.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite anexate mai jos.

Data limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 12 septembrie 2011, ora 17.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: abordeianu@soros.md