Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

EDITAREA MATERIALELOR INFORMAŢIONALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI SĂNĂTATE PUBLICĂ / REDUCEREA RISCURILOR

20 octombrie 2011
 
 
În cadrul proiectelor: „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile 2010-2012”, Acord de sub-grant nr. H/SR/002_F2 din 18 ianuarie 2010, încheiat între I.P.”Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii” şi Fundaţia Soros-Moldova, şi „Creşterea implicării sectorului civil în controlul tuberculozei”, Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 15 noiembrie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova, finanţate din sursele granturilor primite din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-S10-G07-H şi MOL-809-G05-T, în anul 2011 este planificată editarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă ale proiectelor.
 
În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de editare a 6 materiale informaţionale.
 
Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile de participare şi formularul de participare pot fi găsite la următoarele linkuri: 
                       
 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 1 noiembrie 2011, ora 14.00.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07