Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

TERMEN EXTINS: Concurs de angajare a unui consultant pentru revizuirea şi actualizarea programului şi modulului de instruire a asistenților sociali în domeniul HIV/SIDA în universităţile din RM

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENŢIE

pentru prestarea serviciilor de consultanţă pentru revizuirea şi actualizarea programului şi modulului de instruire a asistenților sociali în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova

Numele Beneficiarului: FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA

Adresa: mun. Chişinău, str. Bulgară 32. Telefon: 27-00-31 Fax: 27-05-07

Denumirea Proiectului: “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV”, finanţat din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, TB şi Malariei (MOL-809-G06-H).

 

Persoanele interesate sînt invitate să depună o Scrisoare de Intenţie pentru prestarea serviciilor de consultanţă pentru revizuirea şi actualizarea programului şi modulului de instruire a asistenților sociali în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt inserate în “Termenii de Referinţă”

TERMEN EXTINS. Scrisoarea de Intenţie va include Curriculum Vitae (CV) a consultantului în conformitate cu modelul anexat şi urmează a fi depusă până în data de 16 decembrie 2011, ora 14.00, prin poştă, fax sau e-mail la adresele menţionate mai jos.

CV-urile consultanţilor vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile descrise în Termenii de Referinţă.
Candidatul care obţine rezultatele cele mai bune va fi invitat la negocierea şi semnarea contractului.

Prestarea serviciilor va începe la data de 28 noiembrie 2011. Termenul estimat necesar pentru executarea sarcinii este 28 noiembrie – 30 decembrie 2011.

La invitaţie se anexează următoarele documente:
Anexa A. Termeni de Referinţă,
Anexa B. Model de Curriculum Vitae

Informaţia suplimentară poate fi obţinută de la:
Angelica Bordeianu,
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: abordeianu@soros.md