Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA

Recrutarea unui Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova

 

12 decembrie 2011 

 

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, urmează a fi elaborat programul şi modulul de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

 

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru recrutarea unui Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

 

Termenii de referinţă, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite anexate mai jos.

 

Termenul limită de depunere a scrisorilor de intenţii a fost extins pînă la data: 26 ianuarie 2012, ora 14.00.

 

Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: abordeianu@soros.md