Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

LICITATIE PENTRU PROCURARE ECHIPAMENT (2x servers, 4x HDD, 1x firewall)

 

 

Fundaţia Soros – Moldova

Licitaţie de procurare a echipamentului

08 noiembrie 2012

Data limită de prezentare a ofertelor 16 noiembrie 2012 ora 11:00

În vederea realizării strategiei de consolidare a mass-media electronică regională din Republica Moldova, programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova susţine financiar activităţile Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” de lansare a emisiei online.

În acest context, Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros – Moldova anunţă licitaţie pentru procurare de echipament după cum urmează:

LOT 1.Specificare


Cantitate


Server

 

 


Rack, 2U

Processor -  2 x Intel Xeon Processor  5606 (minim )*

Memory -  12GB  ECC DDR3 1333MHz

RAID Controller 0/1/10/5

Numar maxim de hard drive-uri  (total hot swap bays)  -  8

HDD - 10TB organizate in RAID 5,  7200 RPM,SATA,HotSwap/HotPlug

DVD-RW Drive

2 x Gigabit Ethernet Controllers

2 Power Supplies: Standard + Redundant

Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt


2


  

* Ofertantul poate indica diferite modele de procesor (de exemplu : E5606   8MB Cache 1066MHz, E5607  8MB Cache 1066MHz, E5620 12M Cache,  E5620 12M Cache etc. ) şi va indica diferenţa de preţ .

Serverele vor fi instalate la ISP pentru a îndeplini funcţiile de servere web - FTP

LOT 2.Specificare


Cantitate


HDD


HDD 2TB, SATA 6Gb/s , 7200RPM


4

     

 

LOT 3.Specificare


Cantitate


Firewall


  Cisco ASA 5510      ori analog


1

     

 

La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie.

Ofertele de preţ se vor indica în USD, luînd în consideraţie că plata se va efectua în MDL la cursul Băncii Naţionale a Moldovei în ziua transferului. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.

Preţurile indicate vor include TVA.

Va fi indicat termenul de valabilitate a ofertei, termenii de livrare şi garanţie.

Fundaţia îşi rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot.

Ofertele comerciale urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros – Moldova (str.Bulgară 32, Chişinău, MD2001), în atenţia Directorului Financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului şi amprenta umeda a ştampilei pe ofertă. În cazul ofertelor trimise prin fax sau e-mail Fundaţia nu garantează confidenţialitatea acestora.

Fundaţia încurajează furnizorii să prezinte mai multe oferte pentru fiecare din loturi.

Preţul va include costul echipamentului per lot şi total, taxele vamale şi alte speze de livrare şi vămuire plătite. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA, vă rugăm să indicaţi preţurile în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.

Comisia de licitaţie va considera oferta nevalabilă pentru un lot concret, în cazul când oferta pentru lotul dat este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus, nu asigură funcţionalitatea necesară scopului proiectului.

Data limită de prezentare a ofertelor pentru concurs – 16 noiembrie 2012 ora 11:00. Tot atunci va avea loc deschiderea plicurilor cu ofertele depuse până la această oră. Reprezentanţii agenţilor economici participanţi la licitaţie au dreptul de a asista la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse.

Cu deţinătorii ofertelor câştigătoare vor fi încheiate contracte de vînzare – cumpărare în dolari SUA, cu specificarea condiţiilor şi termenelor de achitare, livrare, dare în primire şi obligaţiunile de garanţie.

Plata se va efectua în avans în mărime de 50% timp de 3 zile bancare după semnarea contractului şi prezentarea facturii spre plată de către furnizor. Restul de 50% va fi transferat timp de 3 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Marfa va fi livrată la sediul Beneficiarului, str. Bulgară 32, Chişinău.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova.

 


Persoane de contact:

 

 

Informaţii tehnice:

Victor Andronic, Administrator Reţea tel. (022) 270031,

e-mail: vandronic@soros.md

 

Alte informaţii:

Ion Cerevatîi, Programul Mass-Media, tel. (022) 270031,

email: icerevatii@soros.md