Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Procurarea serviciilor de deservire a participanţilor la activităţi de instruire

 18 martie 2013

În cadrul proiectelor „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10 ianuarie 2013 şi „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 10 ianuarie 2013, încheiate între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţate din sursele granturilor primite de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H şi MOL-809-G05-T, pentru anul 2013 sunt planificate activităţi de instruire pentru diferite categorii de beneficiari.
 
În scopul organizării şi desfăşurării acestor activităţi, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de deservire a participanţilor, care include: cazare participanţi, alimentare participanţi şi chirie sală pentru instruire.
 
 
Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite în documentele ataşate:
 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 25 martie 2013, ora 17.00.