Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei organizaţii specializate pentru elaborarea studiului „Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova”

Obiectivul general al studiului constă în evaluarea actualei stări de fapt referitoare la deținerea de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a capacității de absorbție a resurselor alocate și de planificare și implementare adecvată și calitativă a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și în formularea de previziuni și recomandări privind dezvoltarea acestei capacități.

Cerinţele faţă de organizațiile aplicante:
• Experienţa anterioară de cel puțin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educaţiei.
• Experienţă anterioară în analiza datelor calitative şi elaborarea rapoartelor.
• Experţi de calificare înaltă cu cunoaștere profundă a sistemului educațional și experienţă în organizarea cercetărilor sociologice calitative, inclusiv:
• Experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de reforma învățământului superior și a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare;
• Cunoașterea sistemului intern de învățământ superior, a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare din RM;
• Abilităţi demonstrate ale organizației de a administra un contract cu donatorii, abilităţi de a opera în limitele unui buget şi de a asigura performanţe de calitate.
• Participarea în echipă a unui expert străin constituie un avantaj.

Doritorii de a participa la concurs, vor imprima oferta tehnică şi financiară în limba română şi le vor prezenta până la data de 15 aprilie 2013, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director de Program ocrivoliubic@soros.md
 

Termenii de referință se descarcă mai jos: