Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Achiziţie şerveţele îmbibate cu alcool de unică folosinţă pentru injecţii

 21 iunie 2013

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru achiziţia şerveţelelor îmbibate cu alcool de unică folosinţă pentru injecţii. Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile”, Contract № HIV/SR/SOROS/2013 din 13.06.2013, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MOL-H-PCIMU.

Cerinţele faţă de produsele solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:

 

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 4 iulie 2013, ora 13.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: acojocari@soros.md