Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Procurare PC cu capacitate NAS prin solicitare de oferte

16 ianuarie 2014

Data limită de prezentare a ofertelor: 27 ianuarie 2014, ora 11:00

Fundaţia Soros-Moldova invită companiile interesate să-şi prezintă ofertele pentru următorul echipament:

LOT 1 - PC brand cu capacitate de NAS

LOT 2 - PC no name cu capacitate de NAS

Descrierea tehnică a echipamentului solicitat este detaliată în termenii de referinţă de mai jos.

În dependenţă de preţurile oferite şi bugetul disponibil, FSM va procura unul din loturi, lotul 1 având prioritate.

La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit, ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie. Prin urmare, va fi indicat termenul de valabilitate a ofertei, termenii de livrare şi garanţie.

Ofertele de preţ se vor indica în USD şi vor include TVA, taxele vamale şi alte cheltuieli de livrare şi vămuire plătite. Plata va fi efectuată integral timp de 3 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Ofertele vor fi prezentate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova din str. Bulgară 32, or. Chişinău, MD2001, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului, amprenta umedă a ştampilei pe ofertă şi menţiunea: „Programul Mass-Media: procurare de echipament”. În cazul ofertelor trimise prin fax sau e-mail, Fundaţia nu garantează confidenţialitatea acestora.

Numele companiei a cărei ofertă a fost selectată va fi anunţat pe site-ul FSM până la data de 31 ianuarie 2014.

Pentru prezentarea ofertelor prin email, acestea vor fi expediate la adresa vandronic@soros.md, cc: icerevatii@soros.md.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Fundaţia Soros-Moldova. Persoane de contact Ion Cerevatii (icerevatii@soros.md), Victor Andronic (vandronic@soros.md)
Date de contact: tel. 022 27-00-31, 022 27-02-32, fax 022 27-05-07