Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.

Programul Bună Guvernare al Fundației Soros Moldova, anunță concursul de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor  de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.
 
Dosarul  ofertantului trebuie să conțină:
-          copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
-          dovadă de experiență anterioară prin expunerea unui portfoliu a comenzilor anterior elaborate;
-          oferta financiară;
-          termenul de executare.
NB. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării (de exemplu - certificat de lipsă sau existență restanțelor față de bugetul public național, copia ultimului raport financiar cu ștampila Direcției Generale pentru Statistică, etc.).
 
Parametrii tehnici ai produsului:
-          1200 bucăți
-          paleta de culori, în conformitate cu ghidul grafic al emblemei drapelului european;
-          compoziția textilă polyester;
-          dimensiunea unității de 1,5m x 1,0 m;
-          confecționate pentru fixarea ulterioară a acestora pe hampe;
 
Selecția se va face în baza:
-          mostre a materialelor textile pentru fabricarea drapelelor;
-          documentelor solicitate mai sus;
-          exemple ale unor lucrări similare efectuate anterior;
-          raport optim preț - calitate;
-          operativitatea de executare a 1200 bucăți.
 
Oferta va fi prezentată în limba română, până la data de 21 mai 2014 ora 17:00 în format tipărit în plic sigilat la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, Director financiar, cu menţiunea denumirii complete a concursului și datelor de contact ale ofertantului.
 
Pentru  informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic,  Directorul Programului Buna Guvernare,ocrivoliubic@soros.md.