Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.

Programul Bună Guvernare al Fundației Soros Moldova, anunță concursul de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor  de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.
 
Dosarul  ofertantului trebuie să conțină:
-          copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
-          dovadă de experiență anterioară prin expunerea unui portfoliu a comenzilor anterior elaborate;
-          oferta financiară;
-          termenul de executare.
NB. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării (de exemplu - certificat de lipsă sau existență restanțelor față de bugetul public național, copia ultimului raport financiar cu ștampila Direcției Generale pentru Statistică, etc.).
 
Parametrii tehnici ai produsului:
-          1200 bucăți
-          paleta de culori, în conformitate cu ghidul grafic al emblemei drapelului european;
-          compoziția textilă polyester;
-          dimensiunea unității de 1,5m x 1,0 m;
-          confecționate pentru fixarea ulterioară a acestora pe hampe;
 
Selecția se va face în baza:
-          mostre a materialelor textile pentru fabricarea drapelelor;
-          documentelor solicitate mai sus;
-          exemple ale unor lucrări similare efectuate anterior;
-          raport optim preț - calitate;
-          operativitatea de executare a 1200 bucăți.
 
Oferta va fi prezentată în limba română, până la data de 21 mai 2014 ora 17:00 în format tipărit în plic sigilat la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, Director financiar, cu menţiunea denumirii complete a concursului și datelor de contact ale ofertantului.
 
Pentru  informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic,  Directorul Programului Buna Guvernare,ocrivoliubic@soros.md.