Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Reeditarea materialelor informaţionale în cadrul Programului Sănătate Publică / Reducerea Riscurilor

20 mai 2014
 
În cadrul proiectului: „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10 ianuarie 2013 încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului primit din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-H-PAS, în anul 2014 este planificată reeditarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă ale proiectului.
 
În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de reeditare a materialelor informaţionale.
 
Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile de participare şi formularul de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:
                 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 30 mai 2014, ora 14.00.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07