Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Achiziţie seringi cu capacitatea de: 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml.

 07 iulie 2014

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor anunţă extinderea termenului pentru colectarea ofertelor de preţuri pentru achiziţia seringilor cu capacitatea de: 1 ml; 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml. Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile”, Contract № HIV/SR/SOROS/2013 din 13.06.2013, finanţat din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MOL-H-PCIMU.
 
Cerinţele faţă de produsele solicitate şi condiţiile de participare pot fi găsite la următoarele linkuri:
 
 
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 14 iulie 2014, ora 13.00.