Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitație pentru vânzarea autoturismului Mercedes-Benz C200

 

 

Denumirea mijlocului fix

 

Descrierea, modelul

 

Autoturism

Nr. Inv.0167

 

MERCEDES-BENZ C200, nr./î KAG803

Anul fabricării: 2009

Tip caroserie: SEDAN, 5 locuri

Motor: 2148 cm.3,motorină;

Indicații odometru: 59.856 km;  

Cutia de viteze: AUTOMAT;

Culoarea: BORDO

Dotări: servodirecție,  țesătură-salon, audio sistem auto, jante aliaj R16, acumulator nou ”Varta”, filtrele și uleiurile recent schimbate  ș. a.

Precizări: fără accidente, deservire tehnică la Centrul de deservire tehnică auto a Dealerului oficial Mercedes-Benz în Chișinău, asigurare.

 

Prețul, conform raportului de expertiză a Camerei de Comerț și Industrie, este de 186 000.00 lei (una sută optzeci și șase mii lei moldovenești), sau 9 079.00 Euro (nouă mii șaptezeci și nouă Euro).

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor de preț la concurs este data de 08.07.2019, ora 14:00.

 

Atenție! Termenul limită de prezentare a ofertelor de preț a fost extins până pe data de 12.08.2019, ora 16:00.

 

În această perioadă, potențialii cumpărători au dreptul să-și retragă ofertele depuse în vederea modificării prețului prezentat anterior.

Oferta de preț: Prețul poate fi indicat în dolari SUA, Euro sau lei moldovenești (MDL).

Setul de documente pentru participare la concurs:

- fișa de participare (formular Anexa 1);

- copia buletinului de identitate (pentru persoane fizice) / copia certificatului de înregistrare a companiei (pentru persoane juridice).

Setul de documente va fi prezentat la Fundația Soros-Moldova (în continuare Fundația) în plic sigilat pe care vor fi indicate următoarele date:

Fundația Soros-Moldova

Concurs vânzare autoturism Mercedes-Benz

Data depunerii ofertei

Numele, prenumele persoanei care a depus oferta, telefonul de contact

 

Pe adresa: Fundația Soros-Moldova, Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chișinău, Moldova sau prin fax/e-mail (Fundația nu-și asumă responsabilitatea pentru confidențialitatea informației).

Atenție!  Fișa de participare o puteți găsi la recepția Fundației pe adresa sus menționată sau în varianta electronică – vezi Anexa 1.

 

Evaluarea și stabilirea ofertei câștigătoare:

Ofertele vor fi examinate de către Comisia de Achiziție a Fundației Soros-Moldova.

Ședința Comisiei de Achiziție va avea loc pe data de 08.07.2019 la ora 16:00.

Ofertanții au dreptul să participe la această ședință.

Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului indicat în ofertă, recalculat în dolari SUA la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova la data evaluării ofertelor.

Oferta cu prețul per unitate cel mai mare va fi numită câștigătoare.

 

Fundația va semna contractul de vânzare-cumpărare cu persoana câștigătoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării ofertelor.

Achitarea va fi efectuată de către persoana câștigătoare în lei moldovenești pe contul bancar al Fundației,  integral,  în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizului în scris.

 

Termen de livrare: Fundația se obligă să transmită bunul cumpărătorului în termen de 5 zile lucrătoare după primirea integrală a plății.  

 

Pentru informații adiționale: persoana de contact  Mihail Lungu, tel.: (373 22) 27 00 31; fax: (373 22) 27 05 07; Mob.: 069107593; e-mail: mlungu@soros.md.