Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitație deschisă pentru selectarea unui/ei consultant/e sau a unei companii de comunicare pentru Fundația Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță un concurs pentru selectarea unui Consultant în domeniul Comunicării și Relațiilor Publice, care va elabora Strategia de Comunicare a Fundației Soros-Moldova și Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Comunicare.

 

Criterii de eligibilitate pentru participarea la licitație: 

 

  • Experiență de minimum 7 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
  • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
  • O bună cunoaștere a societății civile din Moldova va constitui un avantaj;
  • Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
  • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.

 

Dosarul de aplicare:

 

Pentru a participa la concurs candidații vor prezenta un dosar în limba română, completat conform Instrucțiunii pentru ofertanți. Dosarul prezentat va include în mod obligatoriu următoarele:

  • Oferta tehnică;
  • Oferta financiară.

 Data limită de depunere a dosarelor: 19 iulie 2019, ora 12:00 PM

 

Pentru informații adiționale contactați-ne direct: tel.: (373 22) 270031; e-mail: aradu@soros.md. Persoana responsabilă: Anastasia Radu, manager de comunicare.

 

Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația susține inițiative în următoarele domenii, dar fără a se limita la: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.

 

 Anexe:

 

Termenii de Referință pentru consultantul/a sau compania de comunicare

 

Instrucțiune pentru ofertanți

 

Formular oferta financiară