Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

SELECTAREA UNEI PERSOANE/COMPANII CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRADUCERE DIN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA RUSĂ

  Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică), care prestează servicii de traducere în scris din limba română în limba rusă în cadrul proiectului ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.
Conform planului de activitate al Proiectului, este planificată traducerea mai multor materiale elaborate în cadrul proiectului, din limba română în limba rusă.

Sarcina tehnică:
Traducerea în scris a unui text juridic din limba română în limba rusă. Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o persoană juridică/persoană fizică, pentru prestarea serviciilor de traducere.

Oferta va include:
1. CV-ul ofertantului cu referințe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverințelor care certifică informațiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
3. Costul brut al serviciilor pentru traducere în lei MDL (pentru persoanele juridice se va aplica TVA la cota 0%).

* 1800 de caractere cu spații per pagină

Termenul limită de prezentare a dosarului: 06 martie 2020, ora 15:00.

Ofertanții vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte traducător”, la adresa: mburduja@soros.md De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
Pentru informații suplimentare, tel: 022270031