Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

SELECTAREA UNEI PERSOANE/COMPANII CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRADUCERE DIN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

  Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică), care prestează servicii de traducere în scris din limba română în limba engleză în cadrul proiectului ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.
Conform planului de activitate al Proiectului, este planificată traducerea mai multor materiale elaborate în cadrul proiectului, din limba română în limba engleză.

Sarcina tehnică:
Traducerea în scris a unui text juridic din limba română în limba engleză. Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o persoană juridică/persoană fizică, pentru prestarea serviciilor de traducere.

Oferta va include:
1. CV-ul ofertantului cu referințe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverințelor care certifică informațiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
3. Costul brut al serviciilor pentru traducere în lei MDL (pentru persoanele juridice se va aplica TVA la cota 0%)

* 1800 de caractere cu spații per pagină

Termenul limită de prezentare a dosarului: 06 martie 2020, ora 15:00.

Ofertanții vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte traducător”, la adresa: mburduja@soros.md De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
Pentru informații suplimentare, tel: 022270031