Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei companii care prestează servicii de traducere scrisă şi orală

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia”, anunță un concurs pentru selectarea unei companii care prestează servicii de traducere scrisă şi orală (interpreți), în conformitate cu Termenii de Referință anexați mai jos. 

La concurs sunt invitate companiile care au o experiență de activitate în domeniu de cel puțin 2 ani.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 22 martie 2017, ora 17:00

Companiile interesate vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Concurs traducător”, la adresa: amusteata@soros.md. De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la: tel: 270031, 270232, 274480, Alexandru Musteaţă, director de proiect, e-mail: amusteata@soros.md, Cristina Vîrlan, asistentă de proiect, e-mail: cvirlan@soros.md