Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova solicită prezentarea ofertelor pentru servicii de editare

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribui la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.

Programul de Drept al Fundaţiei îşi desfăşoară activităţile în câteva domenii fundamentale, cum ar fi: justiţie, drepturile omului, justiţie penală şi independenţă şi responsabilizarea sistemului judiciar.

Conform planului de activităţi pe parcursul anului 2016, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a elaborat mai multe studii, care necesită a fi editate.

În acest scop, Programul anunţă colectarea ofertelor de preţuri conform LOT-urilor descrise în Termenii de Referință anexați mai jos.

Notă: Dosarele urmează a fi prezentate pentru fiecare lot separat. Pentru fiecare lot pot fi selectate diferite companii. Aceeaşi companie poate depune într-un singur plic dosarul pentru mai multe Lot-uri.

Cerinţe de calificare:

  • Experienţă de minim 3 ani în domeniu

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • Oferta de preţ în conformitate cu anexa 1
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei
  • CV-ul companiei care va conţine următoarea informaţie:
    o Lista fondatorilor companiei
    o Organizaţiile cu care a colaborat compania în ultimii 3 ani
    o CV-ul redactorului care va efectua redactarea lingvistică pentru Lotul nr.1 şi corectura pentru Lotul nr.2 şi Lotul nr.3, cu indicarea lucrărilor la care a participat anterior

Plata va fi efectuată în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, în urma verificării materialului de către Fundaţie.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 22 decembrie, ora 12.00.

Ofertele vor fi prezentate în format tipărit, în plicuri sigilate.

Pe oferta/plic se va include următoarea informaţie:
Pentru: Directoarea financiară – Elena Vacarciuc
De la: Numele Ofertantului, adresa şi datele de contact, inclusiv telefonul mobil
Data prezentării ofertei
Denumirea Programului, Nr. şi denumirea Lotului

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgara 32.