Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Contractarea serviciilor de web design şi Social Media Marketing în cadrul proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova va realiza, în perioada 2017-2019, proiectul „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Proiectul are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

Pentru a asigura eficienţa acţiunilor planificate prin sporirea vizibilităţii proiectului, este planificată elaborarea unei pagini web, care va cuprinde toate activităţile şi informaţia privind implementarea proiectului, inclusiv comunicatele de presă, anunţurile şi articolele despre bunele practici şi rezultatele proiectului.

De asemenea, pentru a menţine în mediul online comunicarea cu publicul despre relaţiile Chişinău-Comrat, proiectul va fi vizibil şi prin paginile de social media (Facebook, Odnoklassniki şi VK).

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă cererea de ofertă pentru contractarea serviciilor de web design şi Social Media Marketing în cadrul proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Detaliile de participare în cadrul procesului de achiziție sunt descrise în Termenii de referință, anexați mai jos.

Notă: Companiile pot aplica atât pentru ambele loturi, cât şi pentru fiecare din ele.

Companiile interesate vor prezenta ofertele prin e-mail, cu mențiunea „Elaborare website, societatea civilă în Găgăuzia”, la adresa amusteata@soros.md, până luni, 27 martie, ora 17:00, sau la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară 32.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 270031, 270232, 274480, Alexandru Musteaţă, director de proiect, e-mail: amusteata@soros.md, Cristina Vîrlan, asistentă de proiect, e-mail: cvirlan@soros.md