Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Coordonator de proiect în cadrul Programului Egalitate şi Participare Civică

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, implementează proiectul “Abilitarea femeilor din comunităţilor rurale”, care este parte componentă a programului “Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare, care derulează în perioada iunie 2012 – decembrie 2014 graţie finanţării oferite de către Guvernul Suediei. Proiectul îşi propune consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor din localităţile rurale de a se implica activ în procesele decizionale locale şi în dezvoltarea comunităţii.

Durata de implementare a proiectului: iunie 2012- decembrie 2014.

Scop: angajarea unui coordonator în cadrul proiectului “Abilitarea femeilor din comunităţile rurale”

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii superioare în domeniu social sau alte domenii relevante obiectivelor acestui proiect
 • Cunoştinţe în domeniul egalităţii de gen
 • Experienţă de lucru cu organizaţiile neguvernamentale, în special, cele active în domeniul promovării egalităţii de gen şi abilitării femeilor
 • Capacităţi şi abilităţi practice de gestionare de proiecte (cel puţin 2 ani de experienţă)
 • Experienţă de lucru în gestionare financiară de proiecte, în achiziţie de bunuri şi servicii şi capacităţi de operarea cu sisteme de evidenţă contabilă
 • Aptitudini de documentare, cercetare şi raportare
 • Abilităţi excelente de comunicare şi negociere
 • Abilităţi de a lucra în echipă şi independent
 • Abilităţi de lucru la calculator, în particular experienţă de lucru cu produsele Microsoft Office, Excel
 • Abilităţi de a vorbi şi a scrie fluent limba română, engleză şi rusă

Mai multe detalii privind responsabilităţile coordonatorului şi condiţiile de particpare în cadrul concursului pot fi găsite în termenii de referinţă.

Dosarul pentru concurs va include:

 • CV-ul
 • Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie şi demonstrând corespunderea specializării şi aptitudinilor aplicantului cu termenii de referinţă. Scrisoarea de intenţie va include şi aşteptările salariale ale candidatului.
 • Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă

Condiţiile de prezentare a dosarelor:
Persoanele interesate vor expedia dosarele complete în limba română la adresa de email: elesan@soros.md sau le vor depune la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova (str.Bulgară 32, Chişinău), cu menţiunea: Programul Egalitate şi Participare Civică – concurs pentru coordonator de proiect, pînă la data de 11 iulie, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare: Elena Leşan, directoare de program Egalitate şi Participare Civică, tel: 270031, email: elesan@soros.md.

Termenii de referinţă