Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui coordonator de program în cadrul programului Buna Guvernare

 Anunţ valabil până la 14 decembrie 2012

Misiunea Programului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea guvernării în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât și la cel local. Mai multe detalii referitoare la activitatea Programului puteţi obţine pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova, www.soros.md.

Cerinţe faţă de candidaţi:
 Studii universitare în administraţie publică, științele economice, drept, ştiinţele sociale sau alt domeniu relevant. Studii în științele economice constituie un avantaj.
 Prioritate vor avea candidații cu studii de masterat;
 Cel puțin doi ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activității programului;
 Experiența de lucru în cadrul unei organizaţii donatoare, unei organizații non-guvernamentale sau/și experienţa de lucru cu administraţia publică locală şi centrală constituie un avantaj.
 Cunoașterea și înțelegerea contextului socio-politic din Republica Moldova;
 Capacităţi organizatorice și de comunicare;
 Abilităţi analitice, inclusiv abilităţi de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor/ termenelor de referință pentru studii și rapoarte;
 Abilităţi de lucru în echipă şi independent;
 Cunoaşterea obligatorie a limbilor română şi engleză;
 Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 Capacitatea de a lucra cu termene-limită și de a realiza sarcini multiple.

Responsabilităţile Coordonatorului de Program le puteți găsi în fișa de post (169kb)

Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Chişinău str. Bulgară 32, sau trimite prin e-mail, la adresa Directorului de Program, Olga Crivoliubic ocrivoliubic@soros.md, până la 14 decembrie 2012

Dosarul de aplicare va conţine:
 CV-ul aplicantului (inclusiv datele de contact a două persoane de referinţă)
 O scrisoare de motivație (menţionând aşteptările salariale).

Vor fi contactați doar candidații invitaţi la interviu care vor corespunde cerinţelor de calificare.