Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Coordonator pentru domeniul responsabilizare judiciară şi justiţie penală în cadrul Programului de Drept al FSM (termen extins)

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă şi promovează dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilitate judecătorească (judicial accountability).

Responsabilităţi:

 • Coordonarea şi implementarea proiectelor pe domeniul vizat;
 • Pregătirea şi organizarea activităţilor planificate;
 • Coordonarea activităţii grupurilor de experţi ai programului.
 • Pregătirea materialelor şi agendei de lucru ale şedinţelor grupului de experţi.
 • Asigurarea comunicării cu partenerii programului;
 • Asigurarea circulaţiei informaţiei în cadrul programului;
 • Monitorizarea, evaluarea activităţilor proiectului şi elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea programului, în limbile română şi engleză.

Cerinţe:

 • Studii superioare juridice (diploma de studii post-universitare, precum şi experienţa de cercetare vor constitui un avantaj);
 • Cunoaşterea temeinică a normelor şi standardelor Naţiunilor Unite, Consiliului Europei, Uniunii Europene, precum şi a altor standarde internaţionale relevante în domeniul justiţiei penale şi a reformelor justiţiei;
 • Cunoştinţe în domeniul justiţiei penale naţionale.
 • Cunoaşterea parcursului istoric al reformelor la care a fost supus sistemul de justiţie al Republicii Moldova după declararea independenţei;
 • Abilităţi organizatorice.
 • Experienţă în domeniul coordonării proiectelor;
 • Abilităţi analitice avansate şi de elaborare a rapoartelor în limbile română şi engleză;
 • Cunoştinţe temeinice de terminologie juridică şi capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limbile română şi engleză;
 • Abilităţi bune de management, comunicare şi negociere.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele care vor conţine CV-ul, o scrisoare de intenţie, precum şi copia buletinului de identitate până la sfârşitul zilei de 02 martie 2013, la adresa de e-mail: vmunteanu@soros.md. Persoană de contact: Victor MUNTEANU, tel. 022 270031. Vor fi contactate doar persoanele selectate.