Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Coordonator pentru domeniul responsabilitate judiciară și justiție penală în cadrul Programului de Drept al FSM

17 octombrie 2013

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă şi promovează dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilitate judecătorească (judicial accountability).

Responsabilități:
- Coordonarea și implementarea proiectelor pe domeniul vizat;
- Pregătirea și organizarea activităților planificate;
- Coordonarea activității grupurilor de experți ai programului;
- Pregătirea materialelor și agendei de lucru ale ședințelor grupului de experți;
- Asigurarea comunicării cu partenerii programului;
- Asigurarea circulației informației în cadrul programului;
- Monitorizarea, evaluarea activităților proiectului și elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectului, în limbile română și engleză.

Cerințe:
- Studii superioare juridice (diploma de studii post-universitare, precum și experiența de cercetare vor constitui un avantaj);
- Cunoașterea temeinică a normelor și standardelor Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Uniunii Europene, precum și a altor standarde internaționale relevante în domeniul justiției penale şi a reformelor justiţiei;
- Cunoștințe în domeniul justiției penale naționale. Cunoașterea parcursului istoric al reformelor la care a fost supus sistemul de justiție al Republicii Moldova după declararea independenței;
- Abilități de organizare și experiență în domeniul coordonării proiectelor;
- Abilități analitice avansate și de elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză;
- Cunoștințe temeinice de terminologie juridică și capacitatea de a vorbi și scrie fluent în limbile română și engleză;
- Abilități bune de management, comunicare și negociere.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele care vor conține CV-ul, o scrisoare de intenție, precum și copia buletinului de identitate până la sfârșitul zilei de 25 octombrie 2013 la adresa de email: vmunteanu@soros.md sau la sediul Fundației Soros-Moldova (mun. Chișinău, str. Bulgară 32). Persoană de contact: Victor MUNTEANU, tel. 022 270031. Vor fi contactate doar persoanele selectate.