Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

International Expert to Lead an Assessment of the Public Defenders’ Office in Moldova

November 19, 2013

The Justice Program of the Soros Foundation Moldova (SFM) is currently implementing the project “Enhancement of quality assurance tools and management of the legal aid system in Moldova”, which started in December 2012 and shall conclude in December 2014. The overarching goal of the project is to improve the capacity of the legal aid system in the country to provide more accessible and qualitative legal services and advice to poor people. Under the third objective the project targets the quality of legal aid, by developing quality assurance mechanisms. One of the project’s outcomes shall be the assessment on the functioning and role of the Public Defenders’ Office.

Please find more details here.