Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asistent de proiect în cadrul Programului de Drept

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul operaţional „Fortificarea instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”, care va dura până în decembrie 2014. Scopul proiectului constă în sporirea capacităţilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat pentru asigurarea accesului categoriilor vulnerabile ale populaţiei la servicii calitative de asistenţă juridică.

Cele două obiective ale proiectului constau în: 1) îmbunătăţirea standardelor şi a criteriilor de eligibilitate pentru asistenţă juridică în vederea direcţionării asistenţei juridice către persoane îndreptăţite prin lege să beneficieze de asemenea asistenţă; şi 2) sporirea calităţii asistenţei juridice prin aplicarea diverselor mecanisme de asigurare a calităţii.

Pentru realizarea acestora, planul de acţiuni al proiectului prevede implementarea mai multor activităţi, după cum urmează:

 • evaluarea funcţionalităţii criteriilor şi standardelor actuale de eligibilitate pentru asistenţa juridică garantată de stat;
 • cooperarea în cadrul Reţelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN);
 • organizarea, în parteneriat cu BAA „Avocaţii Publici”, a unui program de instruire pentru avocaţi şi avocaţi stagiari în ceea ce priveşte aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale;
 • elaborarea Ghidului avocatului în apărare pe cauzele nepenale;
 • alte activităţi prevăzute în proiect.

În acest context, Programul de Drept al FSM urmează să contracteze un asistent de proiect care va acorda suport Coordonatorului de program în implementarea cu succes a activităţilor proiectului în perioada februarie – decembrie 2014, conform Termenilor de referinţă anexaţi.

Modalitatea de participare la concurs

Criteriile minime de calificare pentru poziţia anunţată:

 • Studii superioare în drept;
 • Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul accesului la justiţie şi asistenţei juridice;
 • Cel puţin 1 an de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limbile română şi engleză. Cunoştinţe temeinice a terminologiei juridice;
 • Abilităţi de lucru în echipă şi individual;
 • Abilităţi organizatorice;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Responsabilitate şi punctualitate.

Candidaţii sunt invitaţi să prezinte dosarele complete, care vor conţine: 1) CV-ul, 2) o scrisoare de motivaţie şi 3) copia buletinului de identitate, până la 24 ianuarie 2014, la adresa srusanovschi@soros.md. De asemenea, dosarele pot fi depuse în plicuri sigilate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, cu menţiunea „Asistent de proiect. Programul de Drept”.

Relaţii la numărul de telefon (022) 270031, persoana de contact Sergiu Rusanovschi, Coordonator de program.