Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Coordonator de proiect pentru „Campania de comunicare pentru asocierea cu UE”, Programul Buna Guvernare

Obiectivul Campaniei de comunicare pentru Asociere cu UE este să contribuie la informarea corectă a publicului despre substanța, implicațiile și consecințele integrării europene, inclusiv despre Acordul de Asociere incluzând Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Misiunea Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea guvernării în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât și la cel local.

Durata contractului: iunie-decembrie 2014

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii universitare în comunicare/jurnalism, drept, relații internaționale, științele economice sau alt domeniu relevant.
 • Cel puțin doi ani de experienţă de lucru în domeniul relevant tematicii proiectului în cadrul unei organizații donatoare, unei organizații non-guvernamentale sau/și experienţa de lucru cu administrația publică locală și centrală.
 • Cunoașterea bună și înțelegerea contextului socio-politic din Republica Moldova;
 • Capacităţi organizatorice și de comunicare;
 • Abilități analitice și administrative de gestionare a unui proiect, inclusiv abilități de elaborare a termenelor de referință, anunțurilor, contractelor, rapoartelor / rezumatelor, monitorizarea implementării activităților și proiectelor;
 • Abilităţi de lucru în echipă şi independent;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbilor română şi engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită și de a realiza sarcini multiple.
 • Capacitate de adaptare rapidă la cerințele postului.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Chişinău str. Bulgară 32, sau trimite prin e-mail, la adresa Directorului de Program, Olga Crivoliubic - ocrivoliubic@soros.md.

Dosarul de aplicare va conţine:

 • CV-ul aplicantului (inclusiv datele de contact a două persoane de referinţă)
 • O scrisoare de motivație (menţionând aşteptările salariale).

Termen limită de depunere a dosarului: 4 iunie, 2014, ora 17.00.

Vor fi contactați doar candidații invitaţi la interviu care vor corespunde cerinţelor de calificare.