Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru poziţia de Asistent de Program în cadrul Programului Sănătate Publică

Fundaţia Soros-Moldova anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Asistent de Program în cadrul Programului Sănătate Publică. Asistentul de Program va asista echipa Programului Sănătate Publică în implementarea activităţilor planificate.

Responsabilităţi

 • Oferirea suportului administrativ echipei Programului Sănătate Publică
 • Evidenţa documentaţiei de program, preluarea şi direcţionarea apelurilor şi mesajelor; gestionarea corespondenţei; traduceri (dacă este necesar); aranjamente de călătorie
 • Asistenţă în managementul solicitărilor de finanţare şi întocmirea contractelor de grant
 • Întocmirea documentelor, proceselor verbale, dispoziţiilor de plată, actelor de predare primire, scrisorilor şi arhivarea lor
 • Asistenţă în organizarea training-urilor pentru beneficiari
 • Verificarea corespondenţei şi asigurarea cu răspuns a solicitărilor
 • Asistarea echipei programului la pregătirea rapoartelor.

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare relevante
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris)

Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, elaborare a documentelor, autoinstruire, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.

Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

 1. curriculum vitae (CV) actualizat
 2. o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie

la adresa str.Bulgară 32, Chişinău sau

la adresa electronică foundation@soros.md nu mai târziu de 16 martie 2015, ora 12.00.

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul interviului.