Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selecție pentru funcția de director al Programului Buna Guvernare

 

Fundația Soros-Moldova anunță organizarea unui concurs de selecție pentru ocuparea postului de Director al Programului Buna Guvernare.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • studii superioare în domeniile: Administrație Publică, Economie, Științe Politice, Politici Publice sau în domenii conexe (candidații cu studii de masterat vor avea prioritate)
 • experiență practică în sectorul public şi/sau non-guvernamental şi buna cunoaștere a problematicii specifice programului
 • capacitate de analiză şi sinteză
 • competente în managementul de program sau proiect
 • aptitudini de documentare, cercetare și raportare
 • spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare, aptitudini organizatorice
 • abilitatea de a lucra cu publicul
 • abilități de operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet)
 • cunoștințe avansate de limbă română şi engleză

Responsabilități generale ale postului:

 • participarea la planificarea strategică a programului
 • coordonarea şi monitorizarea implementării programului
 • elaborarea şi implementarea proiectelor operaționale
 • coordonarea selecției proiectelor propuse pentru concurs şi evaluarea acestora
 • asigurarea managementului financiar al bugetului programului
 • asigurarea relațiilor cu publicul pentru programul respectiv
 • asigurarea comunicării şi negocierea cu principalii donatori şi alte organizații locale şi internaționale în acest domeniu

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul candidatului. CV-ul va include numele şi datele de contact a cel puțin două persoane care pot oferi referințe profesionale despre candidat/ă
 • O copie după diploma/ele de studii
 • O scrisoare de intenție în limba română (nu va depăși 500 de cuvinte), în care se vor indica în mod obligatoriu așteptările salariale

Etapele concursului

1. Preselecția. La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate în termenii de referință și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • calificarea profesională
 • experiență relevantă
 • referințe

2. Testarea. Doar candidații preselectați vor fi invitați la etapa de testare a abilităților de analiză și gândire strategică în limbile română, engleză.

3. Interviul. În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data şi locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală. În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Director de Program.

Data limită de depunere a dosarului este luni, 5 octombrie 2015, ora 17:00. Dosarele se vor depune/trimite la sediul Fundației Soros-Moldova din Chişinău, strada Bulgară, 32, sau prin e-mail: foundation@soros.md, cu mențiunea „Pentru concurs/Director al Programului Buna Guvernare”

Relații suplimentare la tel.: 022 270031, 022 270232.

Persoana de contact: Varvara Colibaba, email: vcolibaba@soros.md 

Politica de personal a Fundației Soros-Moldova este de a nu discrimina nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social şi pe nici un alt criteriu.