Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consultant coordonator de proiect ”Educarea alegătorilor și monitorizarea calității proceselor electorale”

Fundația Soros-Moldova implementează în anul 2018 proiectul „Asigurarea caracterului liber și corect al alegerilor parlamentare din 2018 prin educație electorală și monitorizarea transparenței procesului electoral”. În cadrul acestui proiect va fi acordat suport societății civile în eforturile de monitorizare a proceselor electorale, educarea și informarea alegătorilor în vederea asigurării caracterului liber și corect al alegerilor parlamentare planificate pentru toamna anului 2018. De asemenea proiectul își propune să instruiască profesioniștii din mass-media în materie de educație electorală și promovare și reflectare a alegerilor parlamentare în condițiile unui nou sistem electoral. Ținând cont de aceste obiective, activitățile proiectului sunt împărțite în două componente: „Componenta 1. Educarea alegătorilor și monitorizarea calității proceselor electorale” și „Componenta 2. Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”. Principalele activități incluse în acest proiect urmează să fie implementate de organizațiile partenere, active în domeniile de educație a alegătorilor, monitorizare electorală și de consolidare a capacităților instituțiilor mass-media în perspectiva alegerilor parlamentare. În vederea coordonării eficiente a acestui proiect, Fundația Soros-Moldova anunță un concurs pentru angajarea unui consultant coordonator de proiect, care va fi responsabil de administrarea și implementarea activităților în cadrul Componentei 1 „Educarea alegătorilor și monitorizarea calității proceselor electorale”.

Descrierea responsabilităților:

 • Coordonarea activităților și oferirea consultanței și a sprijinului de documentare necesar beneficiarilor pentru desfășurarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului;
 • Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare;
 • Monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de beneficiari în cadrul proiectelor de grant implementate ca parte integrantă a Proiectului, începând cu perfectarea contractului de grant și terminând cu primirea raportului narativ și financiar care reflectă cheltuielile privind realizarea Proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectelor și traducerea acestora și a altor materiale aferente în limba engleză;
 • Asigurarea evidenței mijloacelor financiare pe granturile oferite în cadrul Proiectului și pregătirea plăților însoțite de documentele justificative, utilizând sistemul de management financiar al Fundației, în corespundere cu procedurile existente;
 • Participarea la ședințele de planificare la întrunirile cu participanții/ beneficiarii Fundației, vizitele de evaluare și pregătirea documentelor confirmative necesare;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii Fundației;
 • Păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) în condiții corespunzătoare.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare și studii post-universitare/masterat în domeniul științe politice, relații internaționale, drept, management, administrație publică, sociologie sau alte domenii similare. Existența unei diplome de masterat de la o universitate străină va constitui un avantaj;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului proiectelor sau aflarea într-o funcție cu responsabilități similare în cadrului sectorului neguvernamental;
 • Cunoașterea bună a domeniului electoral, a evoluțiilor curente din domeniu, precum și a specificului activităților de informare și educație a alegătorilor, monitorizarea electorală, legislația electorală, etc.;
 • Cunoașterea bună și înțelegerea contextului socio-politic din Republica Moldova;
 • Experiență de lucru cu organizațiile neguvernamentale, în special, cele active în domeniul electoral;
 • Experiență de lucru în gestionarea financiară de proiecte, achiziție de bunuri și servicii și capacități de operare cu sisteme de evidență contabilă;
 • Abilități analitice și administrative de gestionare a unui proiect, inclusiv abilități de elaborare a termenelor de referință, anunțurilor, contractelor, rapoartelor / rezumatelor, monitorizarea implementării activităților și proiectelor;
 • Abilități de documentare și elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză; capacități de vorbire și scriere fluentă în aceste limbi; cunoașterea la nivel uzual a limbii ruse;
 • Abilități bune de planificare, auto-organizare, lucru cu supraveghere minimă și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și independent;
 • Abilități bune de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel).

Condițiile de angajare:

Persoana selectată va fi angajată în bază de contract prestări servicii, pentru o perioadă de 10 luni (mai 2018 – februarie 2019). Disponibilitatea candidatului de a se afla în incinta Fundației Soros-Moldova cel puțin 20 ore pe săptămână pentru executarea obligațiilor contractuale va constitui un avantaj.

Valoarea contractului constituie 1400 USD lunar, suma brută (contractuală).

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul (inclusiv datele de contact a două persoane de referință)
 • Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție și demonstrând corespunderea specializării și aptitudinilor aplicantului cu termenii de referință.

Condițiile de prezentare a dosarului:

Persoanele interesate vor prezenta dosarul complet în limba română la adresa Directorului Departamentului Buna Guvernare, Petru Culeac – pculeac@soros.md și la adresa foundation@soros.md sau le vor depune în plic sigilat la recepția Fundației Soros-Moldova (str. Bulgară 32, Chișinău), cu mențiunea „Concurs angajare – Consultant coordonator Componenta 1”.

Termen limită de depunere a dosarelor:

Vineri, 27 aprilie 2018, ora 16:00. Vor fi contactați doar candidații invitați la interviu care vor corespunde cerințelor de calificare.

Informații suplimentare la tel: (0 22) 270031, persoana de contact: Petru Culeac, Director Departament Buna Guvernare.