Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru ocuparea postului de Recepționer/ă

Context: Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: reforma juridică, sănătate publică, mass media, buna guvernare.

 
Responsabilități:
 
 • Să asigure interacțiunea cu publicul extern, să informeze și să acomodeze vizitatorii  fundației în sediul fundației, să execute alte sarcini specifice de recepție;
 • Să preia corespondența zilnică care intră în fundație prin fax și/sau prin furnizorii de servicii,  prin curierat, etc, și să o înregistreze în registrele de intrări-ieșiri (RIE). La cerere, să înregistreze documentele care intra în fundație prin alte canale de comunicare decât serviciile poștale și fax (corespondența electronică, etc);
 • Să răspundă la apelurile telefonice;
 • Să primească, sorteze și /sau arhiveze corespondența pentru colaboratorii fundației;
 • Să organizeze evidența dosarelor prezentate de participanții la concursurile lansate de fundație sau primite de la alți solicitanți de susținere finaciară, să asigure centralizarea și transmiterea acestora către departamentele responsabile cu informațiile conținute în astfel de documente, conform procedurii în vigoare;
 • Să gestioneze orarul evenimentelor/întâlnirilor organizate în sălile de conferințe din cadrul fundației de către directori de departamente sau alți angajați ai fundației și sa-i informeze din timp pe aceștia privind data, ora și locul undevor avea loc evenimentele planificate;
 • Să ofere suport și asistență managementului fundației și altor angajați ai fundației în activitățile administrative curente;
 • Să furnizeze informații, detalii și rapoarte privind activitatea de recepție, precum și orice alte rapoarte cerute de către managementul fundației; Să gestioneze documente de interes general ale fundației.
 
Cerințe față de candidații eligibili:
 
 • Studii universitare finalizate (licență);
 • Utilizator PC avansat, abilități de utilizare a procesoarelor de text;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
 • Gândire analitică, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități avansate de comunicare eficientă;
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Experiența anterioară în domeniu similar va fi un avantaj.
 
Dosarul pentru concurs va conține:
 
 • CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință;
 • Scrisoare de intenție unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post și care sunt competențele și experiența care corespund profilului solicitat. Se va indica obligatoriu așteptările salariale. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză.
 • Alte documente care considerați că pot fi relevante (de exemplu certificatele pentru absolvirea cursurilor de limbă engleză, etc.)
 • Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md. Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.
 
Etapele concursului:
 
1.     Preselecția
 
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
·         Calificarea profesională;
·         Experiența relevantă;
·         Motivația;
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.  
 
2.     Interviul
 
În dependență de rezultatele etapei anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului. În cadrul interviului, se va verifica și nivelul de cunoaștere a limbii engleze.
 
3.     Evaluarea finală
 
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un candidat pentru postul de Recepționer/ă.
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 26 septembrie 2018, ora 16.00, la:
-          adresa de e-mail: recruitment@soros.md indicând subiectul e-mailului ”FSM_concurs Recepționer/a”
-         sau la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgara nr.32, cu mențiunea pentru concursul de angajare Recepționer/ă.
 
Persoana de contact:
Varvara Colibaba, Director-adjunct, E-mail: vcolibaba@soros.md tel. 022 27 00 31 // 022 27 02 31
 
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar