Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui/ei consultant/e sau a unei companii de comunicare pentru Fundația Soros-Moldova

* Acest concurs a fost anulat. Pentru detalii accesați procesul verbal nr. 1 al ședinței Comisiei de Achiziții. Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță un concurs pentru selectarea unui consultant care să elaboreze Strategia de Comunicare a Fundației, inclusiv elementele de bază ale identității organizaționale ce țin de conținut.

 
 
Sarcina tehnică:

Efectuarea unei analize a situației existente (base-line study) și anume:

 • Analiza percepțiilor imaginii Fundației Soros-Moldova de către publicul larg;
 • Identificarea și evaluarea nevoilor instituționale de comunicare;
 • Realizarea interviurilor individuale și/sau a discuțiilor de tipul focus-grup cu membrii echipei Fundației;
 • Identificarea și utilizarea oportunităților de relații publice pentru îmbunătățirea imaginii și promovarea realizărilor Fundației;
 • Evaluarea nevoilor de instruire a personalului FSM în domeniul de comunicare și utilizare corectă a combinației instrumentelor și canalelor de comunicare și a tehnologiilor informaționale pentru a corespunde nevoilor și intereselor Fundației;
 • Elaborarea, poziționarea și promovarea mesajelor pentru diferite categorii de public, congruente cu misiunea și valorile FSM, prin intermediul celor mai eficiente canale de comunicare;
 • Elaborarea Strategiei de comunicare a Fundației și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a imaginii organizaționale, a instrumentelor de comunicare, etc.
 • Elaborarea planului de acțiuni de comunicare.
 
 
Criterii de eligibilitate: 
 
 • Experiență de minimum 7 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
 • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
 • O bună cunoaștere a societății civile din Moldova va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbii române și rusă;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
 • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.
 
Dosarul de aplicare:
 
Trebuie completat în limba română și va conține următoarele:
-          Scrisoare de intenție (cu precizarea experienței relevante);
-          Oferta tehnică (va include metodologia ce urmează a fi utilizată și perioada necesară pentru implementare);
-          Oferta financiară pentru fiecare tip de servicii prestate;
-          Curriculum Vitae (inclusiv datele de contact ale persoanelor de referință beneficiari ai serviciilor prestate).
 
Data limită:
 
Dosarul complet urmează a fi expediat la adresa de e-mail: foundation@soros.mdcu indicarea "Concurs - consultant comunicare" până pe data de 29 aprilie 2019, ora 17.00.
Persoana de contact: Anastasia Radu, manager de comunicare al Fundației Soros-Moldova, e-mail: aradu@soros.md, tel.: (373 69) 224240.