Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

COORDONATOR/COORDONATOARE DE PROGRAM ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI PENALE

 Concursul a fost anulat pe 12 martie 2020.

 

 

 

 

 

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova caută Coordonator/Coordonatoare de program în domeniul justiției penale.

Context: Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programelor în domeniul: reformei juridice, sănătății publice, mass media, bunei guvernări.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) și-a propus să contribuie la dezvoltarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului. Pentru a realiza acest obiectiv, DJDO își desfășoară activitatea în trei domenii majore: Acces la Justiție și Educație Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. În domeniul Justiției penale, Departamentul implementează proiectul Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova, finanțat de Delegația Uniunii Europene și co-finanțat de FSM.

Viziunea Departamentului Justiție și Drepturile Omului pentru viitor și acțiunile sale corespunzătoare se concentrează pe un sistem de justiție penală mai previzibil, unul care servește drepturile omului mai bine decât în prezent. Societatea moldovenească are nevoie de legislație solidă și de practici adecvate ale organelor de urmărire penală, care ar garanta accesul timpuriu la dosare pentru persoanele bănuite și acuzate de comiterea unor infracțiuni, precum și pentru apărătorii acestora. De asemenea, pledăm pentru respectarea efectivă a prezumției de nevinovăție, dreptului la tăcere, dreptului la timp rezonabil și condiții suficiente pentru pregătirea apărării, egalității armelor în timpul audierilor martorilor, dreptului la traducere și la informații despre motivele arestării. Deși aceste principii nu sunt în totalitate străine actorilor justiției penale, integrarea lor în practica de zi cu zi necesită îmbunătățiri, iar motivele reale ale acestei stări necesită a fi identificate și tratate corespunzător. Încălcările sistemice ale drepturilor procedurale nu decurg neapărat din atitudinile individuale ale polițiștilor, ale procurorilor sau ale judecătorilor, în măsura în care oglindesc impedimente birocratice, indicatori de succes falși, instruire inadecvată și discrepanțe uriașe între teorie și practică.

Departamentul asistă sistemul de justiție penală în procesul de ajustare a normelor și practicii de aplicare a măsurilor preventive la standardele internaționale și jurisprudența CtEDO. Susținem, de asemenea, dezvoltarea cadrului legal și a unor garanții eficiente pentru punerea în aplicare și garantarea drepturilor persoanelor reținute.
Pentru o descriere mai detaliată a activităților desfășurate de Departamentul pentru Justiție și Drepturile Omului, vă rugăm să vizitați pagina web a Fundației și să consultați Rapoartele de activitate pentru anii 2017, 2018, împreună cu alte studii și ghiduri relevante elaborate în cadrul Departamentului.

Pentru a asigura o administrare corespunzătoare a Proiectului, Departamentul Justiție și Drepturile Omului caută un/o Coordonator/Coordonatoare de program calificat/ă.

Responsabilități cheie:

Contribuie la elaborarea planului de acțiune și a liniilor bugetare ale Programului;
Participă și coordonează elaborarea materialelor în cadrul proiectelor (Ghiduri, studii, cercetări)
Pregătește și organizează activități conform planurilor de acțiuni (evenimente de lansare, conferințe, instruiri, vizite de studii);
Asigură comunicarea cu experții și partenerii Proiectului;
Facilitează fluxului de informații în cadrul Departamentului;
Elaborează rapoartele narative despre implementarea proiectului (în engleză și română);
Monitorizează implementarea corectă a contractelor de finanțare acordate de departament.

Calificări și abilități:

Licență în Drept, Administrație Publică sau alte domenii relevante;
Minim 3 ani de experiență progresivă într-o poziție de coordonare a proiectelor și în activitatea administrativă;
Cunoașterea detaliată a contextului de gestionare a justiției penale din Moldova;
Abilități avansate de analiză și raportare;
Abilități excelente de vorbire și prezentare;
Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze; cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;
Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
Locul de muncă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău.
Program de lucru: 40 de ore pe săptămână, dată de începere 16 martie 2020.

Durata contractului: Contract de muncă anual cu posibilitate de prelungire, în baza rezultatelor procesului de evaluare internă.
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md și cu activitatea Departamentului Justiție și Drepturile Omului. Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

Etapele concursului:
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Calificarea profesională;
Experiența relevantă;
Motivația.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.
2. Test scris
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la etapa de testare.

3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un/o candidat/ă pentru funcția de Coordonator/Coodonatoare de Program.

Instrucțiuni de aplicare:
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba engleză la adresa de email: recruitment@soros.md cu menționarea în CC vmunteanu@soros.md, indicând în linia subiectului Nume/ Prenume/ Coordonator al Programului de Justiție Penală sau să le depună la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr.32, mun. Chișinău, până la 18 martie 2020, ora 16.00.

 

Dosarul trebuie să includă:

CV-ul actualizat.
O scrisoare de intentie unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post și care sunt competențele și experiența care corespund profilului solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la implementarea proiectului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim- 700 cuvinte. Vă rugăm să indicați așteptările salariale (suma netă în MDL) și datele de contact a două referințe profesionale.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Mihaela BURDUJA, directoare de proiect Departamentului Justiție și Drepturile Omului la mburduja@soros.md.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru un test scris și un interviu.