Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Specialist Materiale Informaţionale şi Training în cadrul Programului Sănătate Publică

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Specialist Materiale Informaţionale şi Training (SMI&T) în cadrul Programului Sănătate Publică, subprogram Reducerea Riscurilor (Prevenire HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile). Postul este pentru o perioadă determinată, de 4 luni, cu eventuală posibilitate de prelungire. Începutul activităţii, decada 3a a lunii noiembrie 2010.

SMI&T va contribui la elaborarea, publicarea şi coordonarea distribuirii materialelor informaţionale şi va organiza traininguri şi evenimente în domeniul prevenirii HIV/SIDA implementate în cadrul proiectelor finanţate de FSM din grantul GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). Data limită de aplicare este 15 noiembrie 2010, ora 14.00.

Cerinţe faţă de persoanele care doresc să participe la concurs:

  • Studii superioare în ştiinţe sociale;
  • Experienţă de lucru în implementarea proiectelor;
  • Abilităţi de a face sinteză şi compila rapoarte;
  • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
  • Deprinderi de comunicare şi negociere;
  • Flexibilitate, disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, prioritiza activităţile şi a lucra supraprogram la necesitate;
  • Abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office;
  • Cunoaşterea la un nivel înalt a limbilor română, engleză şi rusă (oral şi scris);

Experienţa de lucru în implementarea activităţilor de training şi/sau elaborare, publicare de materiale informaţionale într-un proiect similar va fi considerată un avantaj;
Experienţa de lucru în organizaţiile care implementează activităţi de prevenire în domeniul HIV/SIDA, susţinere şi suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA/Grupurile Vulnerabile va constitui un avantaj.


Persoanele interesate vor prezenta/expedia curriculum vitae (CV) actualizat la adresele electronice foundation@soros.md şi vslobozian@soros.md nu mai tîrziu de 15 noiembrie 2010, ora 14.00. Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.


sau la adresa:

Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Vitalie Slobozian 

nu mai târziu de 15 noiembrie 2010, ora 14.00.

Persoanele preselectate vor fi testate.

Informaţii adiţionale la telefonul 27 00 31, fax 27 05 07

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.