Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consultant pentru proiectul “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV”

Fundaţia Soros – Moldova anunţă concursul de angajare al unui consultant

 
Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului de angajare a unui consultant pentru pregătirea şi coordonarea realizării studiului naţional privind statutul socio-economic al persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV”, implementat de Programul Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor, din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (GFATM), runda 8.
 
Data limită de aplicare este 13 ianuarie 2011, ora 14.00.
 
Responsabilităţi generale:
Consultantul va fi responsabil de coordonarea procesului de realizare a  studiului naţional privind statutul socio-economic al persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA în Republica Moldova.
Responsabilităţi specifice:
- A se vedea termenii de referinţă din anexă.
 
Condiţii de participare la concurs:
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii ruse şi a limbii engleze;
• Studii superioare sau masterat (în Sănătate Publica, Asistenţă Socială, Sociologie sau alte domenii   
   relevante studiului);
• Experienţă în executarea unor studii similare.
 
Experienţă profesională: activitatea în domeniul sănătăţii publice, lucru în domeniul HIV/SIDA, experienţă în realizarea studiilor de cercetare cantitative şi calitative.
Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Aptitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a)    curriculum vitae (CV) actualizat şi
       (b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie la adresa electronică foundation@soros.md     
 
sau pe adresa:
 
Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Liliana Gherman
 
Termen limită 13 ianuarie 2011, ora 14.00.
 
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi invitate la interviu.
Selectarea consultantului va fi efectuată în baza procedurii ”Individual Consultants (IC)”; contractul pentru servicii va fi negociat cu persoana selectată.

 

 

 

Termeni de referinţă