Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

New Media Incubator

   Fundația Soros-Moldova anunță lansarea proiectului New Media Incubator, un laborator de experimentare în domeniul video și audio, networking și start-up pentru tinerii creatori de produse mass-media online (vloguri și podcasturi). Acest proiect anticipează o nouă etapă strategică în activitatea Fundației Soros-Moldova de susținere a domeniului mass-media. În același timp, proiectul New Media Incubator reprezintă și o nouă etapă în activitatea Studioului TV creat în 2010 de Fundația Soros Moldova pentru a susține stațiile TV și radio regionale.

   Pe parcursul acestor ani de cooperare cu stațiile TV și radio regionale, SFM a depus eforturi constante pentru a asigura funcționalitatea neîntreruptă a acestui Studio TV. Grație investițiilor SFM în dotarea și modernizarea tehnologică a Studioului TV, acesta a devenit un centru de resurse unic utilizat de „Canal Regional” pentru a-și diversifica și profesionaliza grila de emisie. Mai mult ca atît, Fundația Soros-Moldova a acordat o susținere constantă asociației radiodifuzorilor regionali și Canalului Regional, sub formă de granturi, donații de echipamente, instruiri în țară și peste hotare.

   Acum, ajunși la o încheiere logică a colaborării cu rețeaua de stații locale și „Canal Regional”, am decis să oferim resursele Studioului TV și următoarei generații de creatori de conținut mediatic, accentul fiind pe produsele online vlogging și podcast. Suntem hotărâți să oferim tinerilor creatori de produse multimedia aceleași oportunități de creștere profesională pe care le-am oferit jurnaliștilor de la „Canal Regional” și stațiilor TV și radio regionale și locale. Vom pune la dispoziția tinerilor creatori de produse video și audio echipamentul de care dispune Fundația Soros-Moldova precum și expertiză națională și internațională în domeniul dezvoltării conținutului mediatic online astfel încât tânăra generație a jurnalismului alternativ să-și facă vocea auzită. Ne bucură faptul că deja vedem tineri ambițioși, dornici să producă materiale video și audio inovatoare. Câteva produse ale primei generații de “absolvenți” ai etapei pilot a New Media Incubator, semnate de Michelle Iliev, Florin Mihailov și  Natalia Efros pot fi vizualizate mai jos.

   Fondatorii Canalului Regional sunt deciși să devină independenți în propriul studiou de producere. Acest lucru ne face încrezători că parteneriatul de până acum a fost fructuos și ne exprimăm speranța că radiodifuzorii regionali vor avea o creștere profesională continuă și vor dezvolta produse de calitate, imparțiale și veridice în baza valorilor eticii jurnalistice, păstrînd independența editorială și evitînd partizanatul politic. Pentru a asigura fucnționarea neîntreruptă a canalului și a consolida sustenabilitatea lui, îi vom transmite în proprietate, cu titlu gratuit, echipament performant de emisie. 

   Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului. De mai bine de 25 de ani, Fundația Soros-Moldova susține domeniul mass-media prin promovarea consecventă a libertății de exprimare, consolidarea instituțiilor de presă și organizațiilor din societatea civilă, modernizarea cadrului legislativ și încetățenirea standardelor democratice și deontologiei profesioniste.

 

Florin Mihailov - Fără filtru

 

Michelle Iliev - Edu Talk

Natalia Efros - MARAWOMEN