Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 16 Iunie 2017
  Expiră pe 25 Iunie 2017
  Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG „CONTACT–CAHUL” lansează proiectul „Juriul Cetățenesc Local (JCL) – pentru o guvernare mai responsabilă”. Prin intermediul proiectului, echipa își propune să sporească gradul de participare civică al cetăţenilor din 4 localităţi de la sudul ţării, unde se vor constitui „Jurii Cetăţeneşti Locale”. JCL este un grup de cetăţeni activi, unit în jurul unei cauze şi necesităţi comune, ce urmează a fi soluţionată prin iniţiative comunitare şi acţiuni de advocacy.... Detalii
 • 05 Iunie 2017
  Expiră pe 09 Iunie 2017
  Biserica este percepută de populația RM ca o sursă de morală și ordine, într-o societate în care Statul nu mai este capabil să îndeplinească aceste funcții. Aceasta e concluzia studiului „Biserică și Stat în Republica Moldova”, elaborat la inițiativa Fundației Soros-Moldova.... Detalii
 • 01 Iunie 2017
  Expiră pe 01 Iulie 2017
  Fundația Soros-Moldova a susținut în ultimele decenii dezvoltarea unei democrații stabile și tolerante în Republica Moldova. O democrație în care guvernele răspund de propriile acțiuni și decizii în fața cetățenilor. Astăzi, când urmărim întețirea provocărilor față de principiile unei societăți deschise, este important să conștientizăm esența democrației – ideea de egalitate și libertate. Democrația ne oferă demnitate, siguranța că avem o voce egală în a cere guvernelor să fie responsabile.... Detalii
 • 26 Mai 2017
  Expiră pe 31 Mai 2017
  Dorim mai multă libertate în alegerea disciplinelor şcolare pe care le vom studia, au declarat reprezentanţii liceenilor în cadrul Mesei Rotunde "Performanţa şcolară: incluziune, participare, meritocraţie. Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional", organizate de Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.... Detalii
 • 24 Mai 2017
  Expiră pe 26 Mai 2017
  Cadre didactice şi de conducere, cercetători în ştiinţele educaţiei şi experţi în politicile educaţionale au analizat în cadrul unei mese rotunde rezultatele evaluării internaţionale a elevilor PISA 2015, reflectate în studiile elaborate de bursierii Fundației Soros-Moldova. Participanții au înaintat și propuneri pentru a moderniza învăţământul general din ţara noastră.... Detalii
 • 24 Mai 2017
  Expiră pe 01 Iunie 2017
  Фонд Сороса в Молдове, в партнёрстве с Национальным центром CONTACT и НПО «Пилигрим Демо», при поддержке Делегации Европейского Союза в Молдове реализуют проект «Развитие гражданского общества в АТО Гагаузия».... Detalii
 • 19 Mai 2017
  Expiră pe 26 Mai 2017
  Elaborarea unei strategii naționale pentru dezvoltarea rețelei de para-juriști, recunoașterea statutului de para-jurist ca profesie oficială în R. Moldova, asigurarea instruirilor inițiale și continue a para-juriștilor, stabilirea unui mecanism transparent și sustenabil privind remunerarea para-juriștilor – sunt câteva dintre acțiunile recomandate pentru consolidarea sistemului de asistență juridică primară garantată de stat acordată de para-juriști.... Detalii
 • 05 Mai 2017
  Expiră pe 29 Mai 2017
  Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs de selectare a unui expert-consultant internațional care va coordona un grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției pentru reținerea /arestul polițienesc cu accent pe respectarea drepturilor omului la această etapă procesuală. Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 mai 2017, ora 16:00... Detalii
 • 02 Mai 2017
  Expiră pe 09 Mai 2017
  În perioada septembrie 2016 – martie 2017, experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au evaluat eficiența aplicării instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc și au elaborat un Raport comprehensiv de evaluare. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu suportul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.... Detalii
 • 07 Aprilie 2017
  Expiră pe 14 Aprilie 2017
  Dominat de pesimism și nemulțumire, reproducând prejudecățile și intoleranța generațiilor anterioare – acesta pare a fi portretul tânărului de astăzi din Republica Moldova, creionat de autorii studiului „Implicarea tinerilor pentru o schimbare pozitivă în societate”.... Detalii