fbpx

200 de copii din Ucraina și din Moldova au mers împreună într-o tabără de vacanță

Data publicării
luni, 8 august 2022, ora 15:56

Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Centrul de Informații Universitare și Ministerul Educației și Cercetării, a asigurat odihna de vară pentru 200 de copii, dintre care majoritatea sunt copii refugiați din Ucraina.

Fundația Soros Moldova a alocat resursele financiare, iar Centrul de Informații Universitare organizează odihna copiilor, în baza listelor propuse de autoritățile țării noastre. Autoritățile centrale (Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale), locale (instituții specializate în domeniile învățământului și protecției sociale) și Centrele de cazare a refugiaților au selectat copii care au mers la tabără.  

„Mulți dintre acești copii vor merge la școală în doar câteva săptămâni. Ei au plecat din casele lor, lăsând studiile, prietenii și pe cei dragi, dar au găsit în țara noastră căldură și siguranță. Sper că acești copii se vor încadra ușor în instituțiile de învățământ. Fundația Soros Moldova promovează societatea deschisă, ceea ce include asigurarea accesului tuturor la o educație de calitate”, a declarat Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova.  

„Grație suportului financiar oferit de Fundația Soros Moldova, dar și a parteneriatului cu Ministerul Educației și Cercetării, am putut organiza această tabără de vară pentru circa 200 de copii din familiile refugiate din Ucraina, dar și copii din Moldova. Ne-am axat pe recreerea copiilor pentru a-i putea ajuta să uite, câtuși de puțin, de ororile acestui război. Totodată, interacționând cu semenii lor din Moldova, prin activități culturale, sportive, distractive și jocuri, copiii din Ucraina vor putea să se integreze mai ușor în societate, în cazul în care familiile lor vor decide să rămână în țara noastră pentru o perioadă mai îndelungată”, a spus Angela Mușet, directoarea executivă a Centrului de Informații Universitare. 

De la începutul războiului început de Federația Rusă împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, Fundația Soros Moldova a susținut mai multe inițiative în suportul refugiaților din Ucraina. Una dintre inițiative, realizată în parteneriat cu organizația AVE Copiii prevede asigurarea a 1000 de copii refugiați cu rechizite școlare, iar în parteneriat cu CCF Moldova, Fundația Soros Moldova sprijină activitatea a cinci centre de zi, care prestează servicii de recreere pentru sute de copii, inclusiv refugiați din Ucraina. 


Дети из Украины и РМ при поддержке Фонда Сорос отправились в лагерь

Фонд Сорос Молдова в партнерстве с информационно-образовательным Центром и Министерством образования и исследований организовал летний отдых для 200 детей, большинство из которых являются беженцами из Украины.

Фонд Сорос Молдова выделил средства, а информационно-образовательный Центр организовал отдых в летнем лагере на основе списков, сформированных властями нашей страны. Министерство образования и исследований, Министерство труда и социальной защиты, местные государственные администрации (специализированные учреждения в области образования и социальной защиты) и центры размещения беженцев отобрали детей для поездки в лагерь.  

«Многие из этих детей пойдут в школу всего через несколько недель. Они покинули свои дома, оставив учебу, друзей и любимых, но нашли тепло и безопасность в нашей стране. Надеюсь, что эти дети легко впишутся в школьные учреждения. Фонд Сорос Молдова продвигает принципы открытого общества, что также означает обеспечение доступа к качественному образованию для всех», — заявил Петру Куляк, исполнительный директор Фонда Сорос Молдова.  

«Благодаря финансовой поддержке Фонда Сорос Молдова, а также партнерству с Министерством образования и исследований, мы смогли организовать этот летний лагерь для около 200 детей из семей беженцев из Украины, а также для детей из Молдовы. Мы сосредоточились на отдыхе, чтобы помочь детям забыть об ужасах этой войны. В то же время, общаясь со своими молдавскими сверстниками во время участия в культурных, спортивных, развлекательных и игровых мероприятий, дети из Украины смогут легче интегрироваться в общество, если их семьи решат остаться в нашей стране на более длительный срок», — сказала Анжела Мушет, исполнительный директор Информационно-Образовательного Центра.

С начала войны, начатой Российской Федерацией против Украины 24 февраля 2022 года, Фонд Сорос Молдова инициировал несколько инициатив, направленных на поддержку беженцев из Украины. Одна из инициатив, организованных в партнерстве с AVE Children, обеспечивает 1 000 детей-беженцев школьными принадлежностями. Также, в партнерстве с CCF Moldova, Фонд Сорос Молдова поддерживает работу пяти центров дневного ухода, которые предоставляют услуги по организации досуга для сотен детей, в том числе для беженцев из Украины.